БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Пощенец 2000 - Силистра

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Пощенец 2000
Гълъбовъди Пламен и Николай Георгиеви

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Фокшан  RO45133  04.05.2019 07:30:00  1332.907  6(0)  9,615(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Фокшан  RO45140  04.05.2019 07:30:00  1307.150  9(0)  14,423(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Фокшан  RO45278  04.05.2019 07:30:00  1306.017  10(0)  16,026(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Фокшан  RO45141  04.05.2019 07:30:00  1271.649  19(0)  30,449(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Фокшан  BG72446  04.05.2019 07:30:00  1270.262  21(0)  33,654(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Фокшан  RO45127  04.05.2019 07:30:00  1269.340  22(0)  35,256(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Фокшан  RO45115  04.05.2019 07:30:00  1268.723  23(0)  36,859(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Фокшан  RO45149  04.05.2019 07:30:00  1268.575  25(0)  40,064(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Фокшан  RO45130  04.05.2019 07:30:00  1238.315  51(0)  81,731(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Фокшан  BG29334  04.05.2019 07:30:00  1236.711  53(0)  84,936(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Фокшан  RO5042754  04.05.2019 07:30:00  1236.274  55(0)  88,141(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Фокшан  BG41255  04.05.2019 07:30:00  1235.688  57(0)  91,346(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Фокшан  BG29331  04.05.2019 07:30:00  1234.092  58(0)  92,949(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Фокшан  BG29868  04.05.2019 07:30:00  1230.036  61(0)  97,756(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Фокшан  BG29314  04.05.2019 07:30:00  1217.756  71(0)  113,782(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Фокшан  RO45145  04.05.2019 07:30:00  1204.746  81(0)  129,808(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Фокшан  BG40828  04.05.2019 07:30:00  1193.500  92(0)  147,436(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Фокшан  BG48675  04.05.2019 07:30:00  1166.164  119(0)  190,705(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Фокшан  BG29324  04.05.2019 07:30:00  1162.673  123(0)  197,115(0)  174788,119  10(10)  624(624)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG29868  12.05.2019 07:30:00  1419.243  28(0)  35,944(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  RO45137  12.05.2019 07:30:00  1418.195  30(0)  38,511(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  RO45138  12.05.2019 07:30:00  1407.891  50(0)  64,185(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  RO45127  12.05.2019 07:30:00  1407.740  51(0)  65,469(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  RO45278  12.05.2019 07:30:00  1396.711  69(0)  88,575(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  RO45141  12.05.2019 07:30:00  1395.985  71(0)  91,142(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  RO45130  12.05.2019 07:30:00  1384.132  83(0)  106,547(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  RO45111  12.05.2019 07:30:00  1379.992  87(0)  111,682(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG29314  12.05.2019 07:30:00  1379.701  88(0)  112,965(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  RO45114  12.05.2019 07:30:00  1379.274  89(0)  114,249(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  RO45115  12.05.2019 07:30:00  1352.898  121(0)  155,327(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  RO5042754  12.05.2019 07:30:00  1352.766  122(0)  156,611(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  RO45296  12.05.2019 07:30:00  1352.356  124(0)  159,178(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG29340  12.05.2019 07:30:00  1349.759  130(0)  166,881(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  RO5042861  12.05.2019 07:30:00  1345.822  138(0)  177,15(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  RO5042750  12.05.2019 07:30:00  1345.140  140(0)  179,718(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG29316  12.05.2019 07:30:00  1344.734  141(0)  181,001(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  RO45140  12.05.2019 07:30:00  1343.113  143(0)  183,569(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG40828  12.05.2019 07:30:00  1339.214  154(0)  197,689(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG48675  12.05.2019 07:30:00  1338.675  155(0)  198,973(0)  222845,227  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  RO45141  19.05.2019 07:45:00  1475.744  5(0)  7,072(0)  267331,065  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  RO45114  19.05.2019 07:45:00  1467.377  11(0)  15,559(0)  267331,065  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  RO45149  19.05.2019 07:45:00  1466.837  12(0)  16,973(0)  267331,065  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  RO45111  19.05.2019 07:45:00  1456.710  16(0)  22,631(0)  267331,065  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  BG40828  19.05.2019 07:45:00  1401.841  43(0)  60,82(0)  267331,065  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  BG70631  19.05.2019 07:45:00  1368.241  67(0)  94,767(0)  267331,065  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  BG29316  19.05.2019 07:45:00  1362.426  70(0)  99,01(0)  267331,065  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  RO45136  19.05.2019 07:45:00  1362.315  71(0)  100,424(0)  267331,065  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  RO45140  19.05.2019 07:45:00  1360.346  72(0)  101,839(0)  267331,065  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  RO5042869  19.05.2019 07:45:00  1351.297  81(0)  114,569(0)  267331,065  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  RO5042502  19.05.2019 07:45:00  1334.873  93(0)  131,542(0)  267331,065  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  BG72447  19.05.2019 07:45:00  1320.806  108(0)  152,758(0)  267331,065  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  RO5042763  19.05.2019 07:45:00  1320.369  109(0)  154,173(0)  267331,065  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  RO45128  19.05.2019 07:45:00  1313.879  118(0)  166,902(0)  267331,065  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  RO5042751  19.05.2019 07:45:00  1311.623  121(0)  171,146(0)  267331,065  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  RO45124  19.05.2019 07:45:00  1308.733  126(0)  178,218(0)  267331,065  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  RO116711  19.05.2019 07:45:00  1305.857  130(0)  183,876(0)  267331,065  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  RO5042743  19.05.2019 07:45:00  1305.009  132(0)  186,704(0)  267331,065  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  RO45137  26.05.2019 06:00:00  1543.269  9(0)  14,041(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  RO45118  26.05.2019 06:00:00  1543.070  10(0)  15,601(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  RO45130  26.05.2019 06:00:00  1542.877  11(0)  17,161(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  RO5042741  26.05.2019 06:00:00  1530.380  14(0)  21,841(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  RO45109  26.05.2019 06:00:00  1519.976  19(0)  29,641(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  RO5042502  26.05.2019 06:00:00  1514.971  25(0)  39,002(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  RO45111  26.05.2019 06:00:00  1511.307  29(0)  45,242(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG29334  26.05.2019 06:00:00  1511.122  30(0)  46,802(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  RO45133  26.05.2019 06:00:00  1507.757  31(0)  48,362(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  RO116711  26.05.2019 06:00:00  1498.027  41(0)  63,963(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  RO45296  26.05.2019 06:00:00  1497.011  42(0)  65,523(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  RO45278  26.05.2019 06:00:00  1492.611  45(0)  70,203(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  RO5042861  26.05.2019 06:00:00  1487.604  53(0)  82,683(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG29316  26.05.2019 06:00:00  1479.833  60(0)  93,604(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG40828  26.05.2019 06:00:00  1463.135  81(0)  126,365(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  RO45143  26.05.2019 06:00:00  1462.255  82(0)  127,925(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG29326  26.05.2019 06:00:00  1456.227  95(0)  148,206(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  RO45114  26.05.2019 06:00:00  1433.616  118(0)  184,087(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG41255  26.05.2019 06:00:00  1427.154  123(0)  191,888(0)  406239,409  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 2  RO5042765  02.06.2019 06:13:00  1475.685  72(0)  172,662(0)  412626,587  12(12)  417(417)  Клубно(Клубно) 
Сучава 2  RO5042684  02.06.2019 06:13:00  1469.206  79(0)  189,448(0)  412626,587  12(12)  417(417)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  RO45138  09.06.2019 05:50:00  1443.523  4(0)  15,209(0)  655864,49  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  RO45114  09.06.2019 05:50:00  1404.021  11(0)  41,825(0)  655864,49  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  BG29868  09.06.2019 05:50:00  1394.714  14(0)  53,232(0)  655864,49  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  BG41255  09.06.2019 05:50:00  1372.483  21(0)  79,848(0)  655864,49  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  BG34618  09.06.2019 05:50:00  1330.713  37(0)  140,684(0)  655864,49  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  BG29334  09.06.2019 05:50:00  1329.634  39(0)  148,289(0)  655864,49  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  BG29331  09.06.2019 05:50:00  1329.456  40(0)  152,091(0)  655864,49  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  BG29340  09.06.2019 05:50:00  1315.853  46(0)  174,905(0)  655864,49  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Сучава 3  BG48675  09.06.2019 05:55:00  1519.549  16(0)  50,633(0)  406301,572  10(10)  316(316)  Клубно(Клубно) 
Сучава 3  RO5042502  09.06.2019 05:55:00  1502.039  21(0)  66,456(0)  406301,572  10(10)  316(316)  Клубно(Клубно) 
Сучава 3  RO45130  09.06.2019 05:55:00  1482.852  38(0)  120,253(0)  406301,572  10(10)  316(316)  Клубно(Клубно) 
Сучава 3  BG72447  09.06.2019 05:55:00  1482.403  41(0)  129,747(0)  406301,572  10(10)  316(316)  Клубно(Клубно) 
Сучава 3  RO45133  09.06.2019 05:55:00  1465.206  60(0)  189,873(0)  406301,572  10(10)  316(316)  Клубно(Клубно) 
Сучава 4  RO5042741  16.06.2019 05:38:00  1292.755  12(0)  51,282(0)  406161,498  10(10)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Сучава 4  RO5042684  16.06.2019 05:38:00  1292.549  13(0)  55,556(0)  406161,498  10(10)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Сучава 4  RO5042502  16.06.2019 05:38:00  1291.246  14(0)  59,829(0)  406161,498  10(10)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Сучава 4  RO5042754  16.06.2019 05:38:00  1271.042  26(0)  111,111(0)  406161,498  10(10)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Сучава 4  RO5042861  16.06.2019 05:38:00  1270.577  27(0)  115,385(0)  406161,498  10(10)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Сучава 4  RO45133  16.06.2019 05:38:00  1267.275  29(0)  123,932(0)  406161,498  10(10)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 1  RO45140  22.06.2019 06:00:00  833.843  9(0)  66,667(0)  924300,351  11(11)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 1  RO45278  22.06.2019 06:00:00  829.328  10(0)  74,074(0)  924300,351  11(11)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 1  RO45149  22.06.2019 06:00:00  794.812  17(0)  125,926(0)  924300,351  11(11)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Сучава 5  RO5042741  23.06.2019 05:43:00  1328.125  5(0)  26,455(0)  406163,217  9(9)  189(189)  Клубно(Клубно) 
Сучава 5  RO5042861  23.06.2019 05:43:00  1264.585  29(0)  153,439(0)  406163,217  9(9)  189(189)  Клубно(Клубно) 
Сучава 5  BG46759  23.06.2019 05:43:00  1263.601  31(0)  164,021(0)  406163,217  9(9)  189(189)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 2  BG29868  27.06.2019 05:25:00  977.013  2(0)  10,989(0)  656211,054  10(10)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 2  BG29331  27.06.2019 05:25:00  882.221  9(0)  49,451(0)  656211,054  10(10)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 2  RO45143  27.06.2019 05:25:00  807.744  17(0)  93,407(0)  656211,054  10(10)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 3  BG41255  07.07.2019 05:25:00  724.485  9(0)  92,784(0)  656214,527  10(10)  97(97)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 3  RO45111  07.07.2019 05:25:00  562.341  20(0)  206,186(0)  656214,527  10(10)  97(97)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 2  RO45140  13.07.2019 05:30:00  840.021  8(0)  71,429(0)  924597,03  7(7)  112(112)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 4  RO45276  21.07.2019 06:00:00  1032.800  5(0)  68,493(0)  656206,968  8(8)  73(73)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 4  RO45111  21.07.2019 06:00:00  905.841  12(0)  164,384(0)  656206,968  8(8)  73(73)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 4  RO45133  21.07.2019 06:00:00  897.254  13(0)  178,082(0)  656206,968  8(8)  73(73)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория E 700km - маратон  RO45140  Женски  138,096  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  RO45140  Женски  18  138,096  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  RO45140  Женски  138,096  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  RO45140  Женски  13  138,096  2019  Многогодишни  Една година  Национално