БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Пощенец 2000 - Силистра

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Пощенец 2000
Гълъбовъди Димитър Касабов

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Аджуд  BG47466  12.05.2019 07:30:00  1430.664  7(0)  8,986(0)  226402,547  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG29169  12.05.2019 07:30:00  1427.957  10(0)  12,837(0)  226402,547  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG29820  12.05.2019 07:30:00  1426.904  14(0)  17,972(0)  226402,547  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  RO45589  12.05.2019 07:30:00  1416.193  31(0)  39,795(0)  226402,547  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  RO212673  12.05.2019 07:30:00  1403.899  57(0)  73,171(0)  226402,547  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG52216  12.05.2019 07:30:00  1401.873  58(0)  74,454(0)  226402,547  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG48193  12.05.2019 07:30:00  1397.693  67(0)  86,008(0)  226402,547  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG47464  12.05.2019 07:30:00  1397.115  68(0)  87,291(0)  226402,547  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG48175  12.05.2019 07:30:00  1387.840  80(0)  102,696(0)  226402,547  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG52236  12.05.2019 07:30:00  1375.329  97(0)  124,519(0)  226402,547  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG47465  12.05.2019 07:30:00  1372.553  99(0)  127,086(0)  226402,547  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG47458  12.05.2019 07:30:00  1355.298  117(0)  150,193(0)  226402,547  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG29183  12.05.2019 07:30:00  1349.377  131(0)  168,164(0)  226402,547  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG46709  12.05.2019 07:30:00  1348.975  133(0)  170,732(0)  226402,547  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG46738  12.05.2019 07:30:00  1341.510  145(0)  186,136(0)  226402,547  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG47048  12.05.2019 07:30:00  1340.588  149(0)  191,271(0)  226402,547  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Аджуд  BG47467  12.05.2019 07:30:00  1339.525  153(0)  196,406(0)  226402,547  13(13)  779(779)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  BG52236  19.05.2019 07:45:00  1460.809  15(0)  21,216(0)  270785,866  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  BG29820  19.05.2019 07:45:00  1449.083  17(0)  24,045(0)  270785,866  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  BG47466  19.05.2019 07:45:00  1426.563  23(0)  32,532(0)  270785,866  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  BG29840  19.05.2019 07:45:00  1409.851  32(0)  45,262(0)  270785,866  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  BG29174  19.05.2019 07:45:00  1409.734  33(0)  46,676(0)  270785,866  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  BG46734  19.05.2019 07:45:00  1374.199  63(0)  89,109(0)  270785,866  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  BG47467  19.05.2019 07:45:00  1366.798  68(0)  96,181(0)  270785,866  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  BG47468  19.05.2019 07:45:00  1357.207  76(0)  107,496(0)  270785,866  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  BG46729  19.05.2019 07:45:00  1352.354  80(0)  113,154(0)  270785,866  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  BG52216  19.05.2019 07:45:00  1340.637  88(0)  124,47(0)  270785,866  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бъкау  BG47048  19.05.2019 07:45:00  1318.764  113(0)  159,83(0)  270785,866  12(12)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG52236  26.05.2019 06:00:00  1611.623  1(0)  1,56(0)  409513,402  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG47450  26.05.2019 06:00:00  1554.231  7(0)  10,92(0)  409513,402  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG35330  26.05.2019 06:00:00  1521.037  17(0)  26,521(0)  409513,402  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  RO212673  26.05.2019 06:00:00  1517.936  21(0)  32,761(0)  409513,402  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG29849  26.05.2019 06:00:00  1517.278  22(0)  34,321(0)  409513,402  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG47467  26.05.2019 06:00:00  1490.587  50(0)  78,003(0)  409513,402  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG35421  26.05.2019 06:00:00  1480.970  59(0)  92,044(0)  409513,402  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG47475  26.05.2019 06:00:00  1472.275  67(0)  104,524(0)  409513,402  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG29820  26.05.2019 06:00:00  1470.161  71(0)  110,764(0)  409513,402  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG29169  26.05.2019 06:00:00  1458.641  87(0)  135,725(0)  409513,402  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG29183  26.05.2019 06:00:00  1458.552  88(0)  137,285(0)  409513,402  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG46738  26.05.2019 06:00:00  1451.573  99(0)  154,446(0)  409513,402  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG40827  26.05.2019 06:00:00  1446.620  102(0)  159,126(0)  409513,402  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG29175  26.05.2019 06:00:00  1442.116  110(0)  171,607(0)  409513,402  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG52170  26.05.2019 06:00:00  1442.116  111(0)  173,167(0)  409513,402  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 1  BG29814  26.05.2019 06:00:00  1437.812  114(0)  177,847(0)  409513,402  12(12)  641(641)  Клубно(Клубно) 
Сучава 2  BG47467  02.06.2019 06:13:00  1536.956  19(0)  45,564(0)  415874,222  12(12)  417(417)  Клубно(Клубно) 
Сучава 2  BG47479  02.06.2019 06:13:00  1530.356  27(0)  64,748(0)  415874,222  12(12)  417(417)  Клубно(Клубно) 
Сучава 2  BG47451  02.06.2019 06:13:00  1529.607  28(0)  67,146(0)  415874,222  12(12)  417(417)  Клубно(Клубно) 
Сучава 2  BG47466  02.06.2019 06:13:00  1510.348  38(0)  91,127(0)  415874,222  12(12)  417(417)  Клубно(Клубно) 
Сучава 2  BG47450  02.06.2019 06:13:00  1498.106  47(0)  112,71(0)  415874,222  12(12)  417(417)  Клубно(Клубно) 
Сучава 2  BG47452  02.06.2019 06:13:00  1497.928  48(0)  115,108(0)  415874,222  12(12)  417(417)  Клубно(Клубно) 
Сучава 2  BG46737  02.06.2019 06:13:00  1488.630  59(0)  141,487(0)  415874,222  12(12)  417(417)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  BG40827  09.06.2019 05:50:00  1471.566  1(0)  3,802(0)  659089,487  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  BG28918  09.06.2019 05:50:00  1442.263  5(0)  19,011(0)  659089,487  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  BG29174  09.06.2019 05:50:00  1442.105  6(0)  22,814(0)  659089,487  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  BG52236  09.06.2019 05:50:00  1420.350  7(0)  26,616(0)  659089,487  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  BG29175  09.06.2019 05:50:00  1410.822  9(0)  34,221(0)  659089,487  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  BG29171  09.06.2019 05:50:00  1385.515  17(0)  64,639(0)  659089,487  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  BG52235  09.06.2019 05:50:00  1375.444  20(0)  76,046(0)  659089,487  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  BG29820  09.06.2019 05:50:00  1356.849  24(0)  91,255(0)  659089,487  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  BG48175  09.06.2019 05:50:00  1349.625  26(0)  98,859(0)  659089,487  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  BG52224  09.06.2019 05:50:00  1349.026  27(0)  102,662(0)  659089,487  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  BG29849  09.06.2019 05:50:00  1342.114  29(0)  110,266(0)  659089,487  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  RO164  09.06.2019 05:50:00  1317.433  45(0)  171,103(0)  659089,487  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 1  BG29198  09.06.2019 05:50:00  1312.360  51(0)  193,916(0)  659089,487  11(11)  263(263)  Клубно(Клубно) 
Сучава 3  RO5042932  09.06.2019 05:55:00  1520.040  15(0)  47,468(0)  409574,865  10(10)  316(316)  Клубно(Клубно) 
Сучава 3  BG47450  09.06.2019 05:55:00  1519.290  17(0)  53,797(0)  409574,865  10(10)  316(316)  Клубно(Клубно) 
Сучава 3  BG47048  09.06.2019 05:55:00  1514.700  18(0)  56,962(0)  409574,865  10(10)  316(316)  Клубно(Клубно) 
Сучава 3  BG47479  09.06.2019 05:55:00  1500.643  22(0)  69,62(0)  409574,865  10(10)  316(316)  Клубно(Клубно) 
Сучава 3  BG47058  09.06.2019 05:55:00  1488.822  31(0)  98,101(0)  409574,865  10(10)  316(316)  Клубно(Клубно) 
Сучава 3  BG46729  09.06.2019 05:55:00  1483.967  36(0)  113,924(0)  409574,865  10(10)  316(316)  Клубно(Клубно) 
Сучава 3  BG46738  09.06.2019 05:55:00  1483.698  37(0)  117,089(0)  409574,865  10(10)  316(316)  Клубно(Клубно) 
Сучава 3  BG47465  09.06.2019 05:55:00  1482.533  39(0)  123,418(0)  409574,865  10(10)  316(316)  Клубно(Клубно) 
Сучава 3  BG47473  09.06.2019 05:55:00  1472.232  50(0)  158,228(0)  409574,865  10(10)  316(316)  Клубно(Клубно) 
Сучава 4  BG47475  16.06.2019 05:38:00  1357.237  3(0)  12,821(0)  409433,742  10(10)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Сучава 4  BG47450  16.06.2019 05:38:00  1328.899  4(0)  17,094(0)  409433,742  10(10)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Сучава 4  BG47048  16.06.2019 05:38:00  1297.866  8(0)  34,188(0)  409433,742  10(10)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Сучава 4  BG47466  16.06.2019 05:38:00  1280.549  18(0)  76,923(0)  409433,742  10(10)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Сучава 4  BG47460  16.06.2019 05:38:00  1279.948  19(0)  81,197(0)  409433,742  10(10)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Сучава 4  BG47467  16.06.2019 05:38:00  1261.349  31(0)  132,479(0)  409433,742  10(10)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Сучава 4  BG46737  16.06.2019 05:38:00  1251.391  34(0)  145,299(0)  409433,742  10(10)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Сучава 4  BG47058  16.06.2019 05:38:00  1242.090  39(0)  166,667(0)  409433,742  10(10)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Сучава 4  BG47474  16.06.2019 05:38:00  1241.713  41(0)  175,214(0)  409433,742  10(10)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 1  BG29055  22.06.2019 06:00:00  1004.375  1(0)  7,407(0)  927389,355  11(11)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 1  BG52232  22.06.2019 06:00:00  926.771  2(0)  14,815(0)  927389,355  11(11)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 1  BG35421  22.06.2019 06:00:00  915.804  3(0)  22,222(0)  927389,355  11(11)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 1  BG29840  22.06.2019 06:00:00  844.207  6(0)  44,444(0)  927389,355  11(11)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 1  BG29197  22.06.2019 06:00:00  839.583  7(0)  51,852(0)  927389,355  11(11)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 1  BG35330  22.06.2019 06:00:00  837.763  8(0)  59,259(0)  927389,355  11(11)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 1  BG29054  22.06.2019 06:00:00  809.122  14(0)  103,704(0)  927389,355  11(11)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 1  BG51989  22.06.2019 06:00:00  760.883  21(0)  155,556(0)  927389,355  11(11)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 1  BG34236  22.06.2019 06:00:00  752.527  23(0)  170,37(0)  927389,355  11(11)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 1  BG29183  22.06.2019 06:00:00  739.181  26(0)  192,593(0)  927389,355  11(11)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Сучава 5  BG47472  23.06.2019 05:43:00  1363.344  2(0)  10,582(0)  409435,494  9(9)  189(189)  Клубно(Клубно) 
Сучава 5  BG47452  23.06.2019 05:43:00  1352.835  4(0)  21,164(0)  409435,494  9(9)  189(189)  Клубно(Клубно) 
Сучава 5  BG47473  23.06.2019 05:43:00  1291.798  15(0)  79,365(0)  409435,494  9(9)  189(189)  Клубно(Клубно) 
Сучава 5  BG47466  23.06.2019 05:43:00  1264.599  28(0)  148,148(0)  409435,494  9(9)  189(189)  Клубно(Клубно) 
Сучава 5  BG46738  23.06.2019 05:43:00  1264.537  30(0)  158,73(0)  409435,494  9(9)  189(189)  Клубно(Клубно) 
Сучава 5  BG47451  23.06.2019 05:43:00  1262.132  33(0)  174,603(0)  409435,494  9(9)  189(189)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 2  BG52235  27.06.2019 05:25:00  891.937  7(0)  38,462(0)  659438,728  10(10)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 2  BG48175  27.06.2019 05:25:00  854.103  12(0)  65,934(0)  659438,728  10(10)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 2  BG29175  27.06.2019 05:25:00  802.970  18(0)  98,901(0)  659438,728  10(10)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 2  RO164  27.06.2019 05:25:00  720.318  30(0)  164,835(0)  659438,728  10(10)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 2  BG29174  27.06.2019 05:25:00  633.812  37(0)  203,297(0)  659438,728  10(10)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 3  BG52224  07.07.2019 05:25:00  936.220  1(0)  10,309(0)  659442,198  10(10)  97(97)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 3  BG29174  07.07.2019 05:25:00  807.991  4(0)  41,237(0)  659442,198  10(10)  97(97)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 3  BG29171  07.07.2019 05:25:00  758.779  7(0)  72,165(0)  659442,198  10(10)  97(97)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 3  RO164  07.07.2019 05:25:00  689.301  11(0)  113,402(0)  659442,198  10(10)  97(97)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 3  BG40827  07.07.2019 05:25:00  596.088  14(0)  144,33(0)  659442,198  10(10)  97(97)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 2  BG29197  13.07.2019 05:30:00  1012.151  3(0)  26,786(0)  927687,027  7(7)  112(112)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 2  BG29840  13.07.2019 05:30:00  882.839  6(0)  53,571(0)  927687,027  7(7)  112(112)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 2  BG29175  13.07.2019 05:30:00  841.605  7(0)  62,5(0)  927687,027  7(7)  112(112)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 2  BG29168  13.07.2019 05:30:00  799.432  13(0)  116,071(0)  927687,027  7(7)  112(112)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 2  BG35421  13.07.2019 05:30:00  798.743  15(0)  133,929(0)  927687,027  7(7)  112(112)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 2  BG29849  13.07.2019 05:30:00  764.094  19(0)  169,643(0)  927687,027  7(7)  112(112)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 2  BG29054  13.07.2019 05:30:00  758.162  21(0)  187,5(0)  927687,027  7(7)  112(112)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 4  BG29171  21.07.2019 06:00:00  1081.010  1(0)  13,699(0)  659434,614  8(8)  73(73)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 4  BG29174  21.07.2019 06:00:00  1036.086  4(0)  54,795(0)  659434,614  8(8)  73(73)  Клубно(Клубно) 
Маркопил 4  BG48175  21.07.2019 06:00:00  969.946  7(0)  95,89(0)  659434,614  8(8)  73(73)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 3  BG29183  04.08.2019 06:05:00  1409.990  3(0)  40,541(0)  927233,499  6(6)  74(74)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 3  BG29849  04.08.2019 06:05:00  1397.735  4(0)  54,054(0)  927233,499  6(6)  74(74)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 3  BG29054  04.08.2019 06:05:00  1342.196  13(0)  175,676(0)  927233,499  6(6)  74(74)  Клубно(Клубно) 
Тереспол 3  BG34236  04.08.2019 06:05:00  1331.978  15(0)  202,703(0)  927233,499  6(6)  74(74)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG47450  Мъжки  194,521  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG47450  Мъжки  194,521  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29174  Женски  118,846  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29171  Мъжки  150,503  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29175  Женски  195,622  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG48175  Женски  260,683  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29849  Женски  333,963  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  RO164  Мъжки  449,34  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29054  Мъжки  466,88  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29174  Женски  118,846  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29171  Мъжки  150,503  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29175  Женски  195,622  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG48175  Женски  260,683  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29849  Женски  10  333,963  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  RO164  Мъжки  15  449,34  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29054  Мъжки  16  466,88  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG29197  Женски  78,638  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG29840  Женски  98,015  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG35421  Мъжки  156,151  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG29849  Женски  223,697  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG29183  Мъжки  233,134  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG29054  Мъжки  279,38  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG34236  Мъжки  373,073  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG29197  Женски  78,638  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG29840  Женски  11  98,015  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG35421  Мъжки  14  156,151  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG29849  Женски  31  223,697  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG29183  Мъжки  25  233,134  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG29054  Мъжки  30  279,38  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG34236  Мъжки  36  373,073  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29197  Женски  78,638  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29840  Женски  98,015  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG35421  Мъжки  156,151  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29849  Женски  223,697  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29183  Мъжки  233,134  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29054  Мъжки  279,38  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG34236  Мъжки  373,073  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29197  Женски  78,638  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29840  Женски  98,015  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG35421  Мъжки  12  156,151  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29849  Женски  23  223,697  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29183  Мъжки  19  233,134  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29054  Мъжки  24  279,38  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG34236  Мъжки  29  373,073  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47466  Мъжки  357,716  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47467  Мъжки  548,633  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47466  Мъжки  49  357,716  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47467  Мъжки  76  548,633  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      699,894  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      26  699,894  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      398,244  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      398,244  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 700km - маратон      347,816  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 700km - маратон      347,816  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      347,816  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      347,816  2019  Многогодишни  Една година  Национално