БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Пощенец 2000 - Силистра

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Пощенец 2000
Гълъбовъди Пламен Кирилов Боев
Ширина/Дължина 44:05:53.5/27:09:30.1

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Кавгаджия1 (30.04.2023)  BG005698/2021  144225,282  30.04.2023 10:57:03  1092.202  32(0)  38,788(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  RO664854/2021  144225,282  30.04.2023 10:57:17  1090.278  33(0)  40(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  RO206995/2020  144225,282  30.04.2023 10:57:26  1089.043  34(0)  41,212(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  BG007374/2022  144225,282  30.04.2023 10:57:29  1088.632  35(0)  42,424(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  RO664832/2021  144225,282  30.04.2023 10:58:21  1081.554  42(0)  50,909(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  RO664843/2021  144225,282  30.04.2023 10:58:28  1080.606  43(0)  52,121(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  BG005692/2021  144225,282  30.04.2023 10:58:34  1079.797  44(0)  53,333(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  BG005592/2021  144225,282  30.04.2023 10:58:41  1078.860  46(0)  55,758(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  RO664823/2021  144225,282  30.04.2023 11:00:50  1061.784  59(0)  71,515(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  RO664833/2021  144225,282  30.04.2023 11:00:52  1061.518  60(0)  72,727(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  RO664852/2021  144225,282  30.04.2023 11:01:20  1057.890  62(0)  75,152(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  BG007384/2022  144225,282  30.04.2023 11:02:29  1049.041  74(0)  89,697(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  RO664816/2021  144225,282  30.04.2023 11:03:28  1041.586  84(0)  101,818(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  BG005695/2021  144225,282  30.04.2023 11:03:49  1038.960  86(0)  104,242(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  BG007387/2022  144225,282  30.04.2023 11:03:55  1038.212  88(0)  106,667(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  BG005589/2021  144225,282  30.04.2023 11:06:27  1019.620  99(0)  120(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  RO0463121/2022  144225,282  30.04.2023 11:08:02  1008.336  105(0)  127,273(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  RO663802/2021  144225,282  30.04.2023 11:08:06  1007.864  106(0)  128,485(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  BG007385/2022  144225,282  30.04.2023 11:08:23  1005.874  107(0)  129,697(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  BG007410/2022  144225,282  30.04.2023 11:09:01  1001.446  111(0)  134,545(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  BG005588/2021  144225,282  30.04.2023 11:10:23  992.037  116(0)  140,606(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  BG007367/2022  144225,282  30.04.2023 11:11:36  983.801  118(0)  143,03(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  BG005593/2021  144225,282  30.04.2023 11:13:13  973.068  122(0)  147,879(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  BG007404/2022  144225,282  30.04.2023 11:13:31  971.103  123(0)  149,091(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  RO0463112/2022  144225,282  30.04.2023 11:17:47  943.988  140(0)  169,697(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  BG007417/2022  144225,282  30.04.2023 11:19:56  930.888  146(0)  176,97(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  BG007416/2022  144225,282  30.04.2023 11:20:14  929.089  147(0)  178,182(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  BG005595/2021  144225,282  30.04.2023 11:20:57  924.817  151(0)  183,03(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  RO206689/2020  144225,282  30.04.2023 11:21:00  924.521  152(0)  184,242(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Кавгаджия1 (30.04.2023)  RO664829/2021  144225,282  30.04.2023 11:21:09  923.633  154(0)  186,667(0)  15(15)  825(825)  Клубно(Клубно) 
Галати (07.05.2023)  BG005593/2021  180678,85  07.05.2023 09:36:32  1427.919  125(0)  124,75(0)  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати (07.05.2023)  BG005695/2021  180678,85  07.05.2023 09:39:08  1399.169  188(0)  187,625(0)  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати (07.05.2023)  RO663821/2021  180678,85  07.05.2023 09:39:26  1395.926  194(0)  193,613(0)  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Галати (07.05.2023)  RO206995/2020  180678,85  07.05.2023 09:39:32  1394.848  197(0)  196,607(0)  19(19)  1002(1002)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  RO664858/2021  260430,412  14.05.2023 11:30:25  1255.589  10(0)  9,302(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  BG007384/2022  260430,412  14.05.2023 11:32:00  1246.079  14(0)  13,023(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  BG007389/2022  260430,412  14.05.2023 11:38:02  1211.118  39(0)  36,279(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  RO0463112/2022  260430,412  14.05.2023 11:39:02  1205.512  44(0)  40,93(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  RO664820/2021  260430,412  14.05.2023 11:39:03  1205.417  45(0)  41,86(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  BG005593/2021  260430,412  14.05.2023 11:39:04  1205.322  46(0)  42,791(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  RO206671/2020  260430,412  14.05.2023 11:42:31  1186.379  94(0)  87,442(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  RO206680/2020  260430,412  14.05.2023 11:43:41  1180.111  112(0)  104,186(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  BG005594/2021  260430,412  14.05.2023 11:43:53  1179.042  113(0)  105,116(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  BG007404/2022  260430,412  14.05.2023 11:43:57  1178.685  114(0)  106,047(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  RO664815/2021  260430,412  14.05.2023 11:44:07  1177.795  118(0)  109,767(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  RO664862/2021  260430,412  14.05.2023 11:44:09  1177.619  120(0)  111,628(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  RO664847/2021  260430,412  14.05.2023 11:45:12  1172.054  132(0)  122,791(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  RO664854/2021  260430,412  14.05.2023 11:45:51  1168.635  137(0)  127,442(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  RO206993/2020  260430,412  14.05.2023 11:46:24  1165.758  151(0)  140,465(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  BG007377/2022  260430,412  14.05.2023 11:46:30  1165.237  154(0)  143,256(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  RO206695/2020  260430,412  14.05.2023 11:47:46  1158.668  173(0)  160,93(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  RO664829/2021  260430,412  14.05.2023 11:48:29  1154.989  185(0)  172,093(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миток (14.05.2023)  BG007396/2022  260430,412  14.05.2023 11:49:18  1150.819  207(0)  192,558(0)  20(20)  1075(1075)  Клубно(Клубно) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  BG007367/2022  310739,9  21.05.2023 10:02:38  1853.692  15(15)  15,213(15,213)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  RO664822/2021  310739,9  21.05.2023 10:02:39  1853.504  16(16)  16,227(16,227)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  RO664858/2021  310739,9  21.05.2023 10:02:39  1853.482  17(17)  17,241(17,241)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  RO664843/2021  310739,9  21.05.2023 10:02:41  1853.139  18(18)  18,256(18,256)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  RO664850/2021  310739,9  21.05.2023 10:02:56  1850.380  19(19)  19,27(19,27)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  BG005695/2021  310739,9  21.05.2023 10:03:02  1849.279  21(21)  21,298(21,298)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  RO664829/2021  310739,9  21.05.2023 10:03:03  1849.092  22(22)  22,312(22,312)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  RO206689/2020  310739,9  21.05.2023 10:03:06  1848.542  23(23)  23,327(23,327)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  BG007396/2022  310739,9  21.05.2023 10:04:22  1834.713  24(24)  24,341(24,341)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  BG005588/2021  310739,9  21.05.2023 10:08:05  1795.323  30(30)  30,426(30,426)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  BG005589/2021  310739,9  21.05.2023 10:08:08  1794.805  31(31)  31,44(31,44)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  BG005586/2021  310739,9  21.05.2023 10:09:33  1780.234  45(45)  45,639(45,639)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  RO664816/2021  310739,9  21.05.2023 10:11:12  1763.564  54(54)  54,767(54,767)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  RO664847/2021  310739,9  21.05.2023 10:11:34  1759.898  55(55)  55,781(55,781)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  RO664860/2021  310739,9  21.05.2023 10:14:35  1730.341  85(85)  86,207(86,207)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  BG007392/2022  310739,9  21.05.2023 10:17:33  1702.218  124(124)  125,761(125,761)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  BG007388/2022  310739,9  21.05.2023 10:19:01  1688.648  163(163)  165,314(165,314)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  BG005596/2021  310739,9  21.05.2023 10:19:03  1688.345  165(165)  167,343(167,343)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 
Миклещи 1 (21.05.2023)  RO0463128/2022  310739,9  21.05.2023 10:19:08  1687.584  170(170)  172,414(172,414)  19(19)  986(986)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво