БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Пощенец 2000 - Силистра

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Пощенец 2000
Гълъбовъди Димо Мирчев
Ширина/Дължина 44:06:47.7/27:15:45.1

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Фокшани (01.05.2022)  BG005541/2021  169568,509  01.05.2022 09:19:44  1545.283  1(1)  1,898(1,898)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  RO664464/2021  169568,509  01.05.2022 09:21:31  1520.562  2(2)  3,795(3,795)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  BG09409/2021  169568,509  01.05.2022 09:21:42  1518.071  3(3)  5,693(5,693)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  BG005556/2021  169568,509  01.05.2022 09:22:45  1503.934  8(8)  15,18(15,18)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  BG005533/2021  169568,509  01.05.2022 09:22:48  1503.267  9(9)  17,078(17,078)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  RO114091/2021  169568,509  01.05.2022 09:23:10  1498.392  10(10)  18,975(18,975)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  BG20727/2021  169568,509  01.05.2022 09:24:59  1474.727  26(26)  49,336(49,336)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  RO205690/2020  169568,509  01.05.2022 09:25:04  1473.650  28(28)  53,131(53,131)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  RO664499/2021  169568,509  01.05.2022 09:25:05  1473.445  29(29)  55,028(55,028)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  RO664505/2021  169568,509  01.05.2022 09:25:08  1472.805  30(30)  56,926(56,926)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  RO665647/2021  169568,509  01.05.2022 09:25:56  1462.642  34(34)  64,516(64,516)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  RO664428/2021  169568,509  01.05.2022 09:26:08  1460.123  35(35)  66,414(66,414)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  RO664484/2021  169568,509  01.05.2022 09:27:06  1448.066  44(44)  83,491(83,491)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  BG005522/2021  169568,509  01.05.2022 09:27:07  1447.856  45(45)  85,389(85,389)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  RO664468/2021  169568,509  01.05.2022 09:27:14  1446.423  47(47)  89,184(89,184)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  RO664548/2021  169568,509  01.05.2022 09:27:18  1445.597  48(48)  91,082(91,082)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  BG005571/2021  169568,509  01.05.2022 09:28:34  1430.149  57(57)  108,159(108,159)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  BG005546/2021  169568,509  01.05.2022 09:28:42  1428.547  62(62)  117,647(117,647)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  RO664401/2021  169568,509  01.05.2022 09:29:26  1419.779  72(72)  136,622(136,622)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  BG005565/2021  169568,509  01.05.2022 09:29:30  1418.983  76(76)  144,213(144,213)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  BG29585/2016  169568,509  01.05.2022 09:30:47  1403.910  90(90)  170,778(170,778)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  BG47131/2021  169568,509  01.05.2022 09:30:50  1403.329  92(92)  174,573(174,573)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  RO205443/2020  169568,509  01.05.2022 09:30:51  1403.132  93(93)  176,471(176,471)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  RO664482/2021  169568,509  01.05.2022 09:30:53  1402.749  95(95)  180,266(180,266)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  RO664496/2021  169568,509  01.05.2022 09:31:04  1400.617  100(100)  189,753(189,753)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  RO664493/2021  169568,509  01.05.2022 09:31:18  1397.927  103(103)  195,446(195,446)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Фокшани (01.05.2022)  RO205715/2020  169568,509  01.05.2022 09:31:24  1396.775  106(106)  201,139(201,139)  13(13)  527(527)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO664548/2021  261283,371  08.05.2022 11:38:58  1193.255  3(3)  6,579(6,579)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO665647/2021  261283,371  08.05.2022 11:47:16  1149.676  5(5)  10,965(10,965)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO664428/2021  261283,371  08.05.2022 11:47:40  1147.656  6(6)  13,158(13,158)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  BG005556/2021  261283,371  08.05.2022 11:47:43  1147.404  7(7)  15,351(15,351)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO664407/2021  261283,371  08.05.2022 11:52:58  1121.547  10(10)  21,93(21,93)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO664482/2021  261283,371  08.05.2022 11:53:22  1119.624  11(11)  24,123(24,123)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  BG005543/2021  261283,371  08.05.2022 11:53:36  1118.508  12(12)  26,316(26,316)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO664478/2021  261283,371  08.05.2022 11:53:39  1118.268  13(13)  28,509(28,509)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  BG20971/2020  261283,371  08.05.2022 11:57:31  1100.062  16(16)  35,088(35,088)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  BG005541/2021  261283,371  08.05.2022 11:57:45  1098.984  17(17)  37,281(37,281)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  BG005533/2021  261283,371  08.05.2022 11:59:31  1090.876  20(20)  43,86(43,86)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO205609/2020  261283,371  08.05.2022 12:00:55  1084.537  23(23)  50,439(50,439)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  BG005536/2021  261283,371  08.05.2022 12:01:04  1083.862  24(24)  52,632(52,632)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO664496/2021  261283,371  08.05.2022 12:01:15  1083.040  25(25)  54,825(54,825)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO665655/2021  261283,371  08.05.2022 12:02:20  1078.200  28(28)  61,404(61,404)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO205635/2020  261283,371  08.05.2022 12:02:26  1077.755  30(30)  65,789(65,789)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  BG47131/2021  261283,371  08.05.2022 12:04:28  1068.788  32(32)  70,175(70,175)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO205443/2020  261283,371  08.05.2022 12:07:58  1053.702  39(39)  85,526(85,526)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO205657/2020  261283,371  08.05.2022 12:08:03  1053.350  40(40)  87,719(87,719)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO664529/2021  261283,371  08.05.2022 12:08:06  1053.137  41(41)  89,912(89,912)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO205650/2020  261283,371  08.05.2022 12:08:43  1050.525  43(43)  94,298(94,298)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO205715/2020  261283,371  08.05.2022 12:09:38  1046.670  44(44)  96,491(96,491)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO664499/2021  261283,371  08.05.2022 12:09:40  1046.527  45(45)  98,684(98,684)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO664487/2021  261283,371  08.05.2022 12:12:38  1034.241  53(53)  116,228(116,228)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  BG29585/2016  261283,371  08.05.2022 12:13:28  1030.838  60(60)  131,579(131,579)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  BG005571/2021  261283,371  08.05.2022 12:14:23  1027.126  61(61)  133,772(133,772)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  BG005546/2021  261283,371  08.05.2022 12:14:50  1025.312  62(62)  135,965(135,965)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  BG005551/2021  261283,371  08.05.2022 12:15:14  1023.705  66(66)  144,737(144,737)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO205640/2020  261283,371  08.05.2022 12:18:15  1011.746  76(76)  166,667(166,667)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO205690/2020  261283,371  08.05.2022 12:20:59  1001.151  81(81)  177,632(177,632)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO205704/2020  261283,371  08.05.2022 12:21:08  1000.576  83(83)  182,018(182,018)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  BG005512/2021  261283,371  08.05.2022 12:21:34  998.916  85(85)  186,404(186,404)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO205628/2020  261283,371  08.05.2022 12:22:09  996.694  87(87)  190,789(190,789)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Орбени (08.05.2022)  RO300556/2019  261283,371  08.05.2022 12:22:11  996.569  88(88)  192,982(192,982)  12(12)  456(456)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  RO205609/2020  309172,746  15.05.2022 10:51:32  1370.854  7(7)  13,158(13,158)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  BG47131/2021  309172,746  15.05.2022 10:51:35  1370.550  8(8)  15,038(15,038)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  RO664479/2021  309172,746  15.05.2022 10:51:43  1369.736  9(9)  16,917(16,917)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  BG005556/2021  309172,746  15.05.2022 10:54:53  1350.789  12(12)  22,556(22,556)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  RO205702/2020  309172,746  15.05.2022 10:55:30  1347.158  13(13)  24,436(24,436)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  RO664409/2021  309172,746  15.05.2022 10:56:05  1343.744  14(14)  26,316(26,316)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  RO664401/2021  309172,746  15.05.2022 10:56:11  1343.161  16(16)  30,075(30,075)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  RO664487/2021  309172,746  15.05.2022 10:56:13  1342.962  17(17)  31,955(31,955)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  RO664428/2021  309172,746  15.05.2022 10:56:13  1342.956  18(18)  33,835(33,835)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  RO205640/2020  309172,746  15.05.2022 10:56:15  1342.770  19(19)  35,714(35,714)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  BG005543/2021  309172,746  15.05.2022 10:56:50  1339.378  25(25)  46,992(46,992)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  BG005512/2021  309172,746  15.05.2022 10:57:42  1334.367  33(33)  62,03(62,03)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  RO664493/2021  309172,746  15.05.2022 10:57:56  1333.026  36(36)  67,669(67,669)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  BG29585/2016  309172,746  15.05.2022 10:58:10  1331.683  38(38)  71,429(71,429)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  BG005521/2021  309172,746  15.05.2022 10:59:00  1326.922  41(41)  77,068(77,068)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  BG20727/2021  309172,746  15.05.2022 10:59:07  1326.256  43(43)  80,827(80,827)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  RO665655/2021  309172,746  15.05.2022 10:59:09  1326.068  44(44)  82,707(82,707)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  RO664499/2021  309172,746  15.05.2022 10:59:16  1325.403  45(45)  84,586(84,586)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  RO664548/2021  309172,746  15.05.2022 10:59:19  1325.119  49(49)  92,105(92,105)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  RO664529/2021  309172,746  15.05.2022 10:59:34  1323.700  52(52)  97,744(97,744)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  RO205657/2020  309172,746  15.05.2022 11:00:14  1319.937  59(59)  110,902(110,902)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  BG005535/2021  309172,746  15.05.2022 11:00:57  1315.909  63(63)  118,421(118,421)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  BG005527/2021  309172,746  15.05.2022 11:01:02  1315.444  64(64)  120,301(120,301)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  RO205699/2020  309172,746  15.05.2022 11:03:30  1301.780  87(87)  163,534(163,534)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  BG005546/2021  309172,746  15.05.2022 11:04:07  1298.407  90(90)  169,173(169,173)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Бакъу 1 (15.05.2022)  BG005563/2021  309172,746  15.05.2022 11:04:59  1293.702  101(101)  189,85(189,85)  13(13)  532(532)  Клубно(В група) 
Ботошани (22.05.2022)  BG005536/2021  415089,083  22.05.2022 10:22:24  1496.356  6(6)  11,583(11,583)  14(14)  518(518)  Клубно(В група) 
Ботошани (22.05.2022)  BG005565/2021  415089,083  22.05.2022 10:23:48  1488.842  11(11)  21,236(21,236)  14(14)  518(518)  Клубно(В група) 
Ботошани (22.05.2022)  RO300556/2019  415089,083  22.05.2022 10:26:42  1473.515  15(15)  28,958(28,958)  14(14)  518(518)  Клубно(В група) 
Ботошани (22.05.2022)  BG005521/2021  415089,083  22.05.2022 10:26:46  1473.164  16(16)  30,888(30,888)  14(14)  518(518)  Клубно(В група) 
Ботошани (22.05.2022)  BG005543/2021  415089,083  22.05.2022 10:27:11  1470.993  17(17)  32,819(32,819)  14(14)  518(518)  Клубно(В група) 
Ботошани (22.05.2022)  BG20727/2021  415089,083  22.05.2022 10:28:16  1465.363  20(20)  38,61(38,61)  14(14)  518(518)  Клубно(В група) 
Ботошани (22.05.2022)  BG005546/2021  415089,083  22.05.2022 10:29:02  1461.411  26(26)  50,193(50,193)  14(14)  518(518)  Клубно(В група) 
Ботошани (22.05.2022)  RO205635/2020  415089,083  22.05.2022 10:29:13  1460.465  27(27)  52,124(52,124)  14(14)  518(518)  Клубно(В група) 
Ботошани (22.05.2022)  BG005562/2021  415089,083  22.05.2022 10:32:11  1445.382  35(35)  67,568(67,568)  14(14)  518(518)  Клубно(В група) 
Ботошани (22.05.2022)  RO664497/2021  415089,083  22.05.2022 10:34:56  1431.672  41(41)  79,151(79,151)  14(14)  518(518)  Клубно(В група) 
Ботошани (22.05.2022)  RO664493/2021  415089,083  22.05.2022 10:36:31  1423.893  51(51)  98,456(98,456)  14(14)  518(518)  Клубно(В група) 
Ботошани (22.05.2022)  BG005571/2021  415089,083  22.05.2022 10:36:32  1423.815  52(52)  100,386(100,386)  14(14)  518(518)  Клубно(В група) 
Ботошани (22.05.2022)  BG46514/2018  415089,083  22.05.2022 10:36:43  1422.917  54(54)  104,247(104,247)  14(14)  518(518)  Клубно(В група) 
Ботошани (22.05.2022)  BG005549/2021  415089,083  22.05.2022 10:38:04  1416.362  65(65)  125,483(125,483)  14(14)  518(518)  Клубно(В група) 
Ботошани (22.05.2022)  BG29585/2016  415089,083  22.05.2022 10:39:43  1408.433  75(75)  144,788(144,788)  14(14)  518(518)  Клубно(В група) 
Ботошани (22.05.2022)  BG005527/2021  415089,083  22.05.2022 10:40:03  1406.843  76(76)  146,718(146,718)  14(14)  518(518)  Клубно(В група) 
Ботошани (22.05.2022)  RO205609/2020  415089,083  22.05.2022 10:42:29  1395.337  84(84)  162,162(162,162)  14(14)  518(518)  Клубно(В група) 
Ботошани (22.05.2022)  RO664492/2021  415089,083  22.05.2022 10:43:46  1389.340  90(90)  173,745(173,745)  14(14)  518(518)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  RO665655/2021  310062,915  28.05.2022 10:33:00  1606.544  1(1)  3,344(3,344)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  RO205628/2020  310062,915  28.05.2022 10:33:00  1606.527  2(2)  6,689(6,689)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  BG20727/2021  310062,915  28.05.2022 10:33:01  1606.402  3(3)  10,033(10,033)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  RO664464/2021  310062,915  28.05.2022 10:33:02  1606.269  4(4)  13,378(13,378)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  RO205609/2020  310062,915  28.05.2022 10:33:03  1606.128  5(5)  16,722(16,722)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  RO664499/2021  310062,915  28.05.2022 10:33:04  1605.986  6(6)  20,067(20,067)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  RO664548/2021  310062,915  28.05.2022 10:33:04  1605.978  7(7)  23,411(23,411)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  RO205640/2020  310062,915  28.05.2022 10:33:15  1604.465  8(8)  26,756(26,756)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  BG005534/2021  310062,915  28.05.2022 10:38:48  1559.673  19(19)  63,545(63,545)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  BG005536/2021  310062,915  28.05.2022 10:39:01  1557.972  20(20)  66,89(66,89)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  RO664487/2021  310062,915  28.05.2022 10:40:41  1545.038  23(23)  76,923(76,923)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  BG23430/2020  310062,915  28.05.2022 10:40:44  1544.653  25(25)  83,612(83,612)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  BG005522/2021  310062,915  28.05.2022 10:40:44  1544.638  26(26)  86,957(86,957)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  BG29585/2016  310062,915  28.05.2022 10:41:33  1538.392  28(28)  93,645(93,645)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  RO114321/2021  310062,915  28.05.2022 10:43:28  1523.898  39(39)  130,435(130,435)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  RO664493/2021  310062,915  28.05.2022 10:43:29  1523.778  40(40)  133,779(133,779)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  BG005543/2021  310062,915  28.05.2022 10:43:31  1523.523  41(41)  137,124(137,124)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  RO665647/2021  310062,915  28.05.2022 10:43:34  1523.149  42(42)  140,468(140,468)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  RO205690/2020  310062,915  28.05.2022 10:45:43  1507.230  53(53)  177,258(177,258)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
Хориа (28.05.2022)  BG005527/2021  310062,915  28.05.2022 10:46:08  1504.189  56(56)  187,291(187,291)  10(10)  299(299)  Клубно(В група) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  RO205705/2020  844385,536  05.06.2022 08:39:06  702.425  7(35)  37,433(25,716)  14(76)  187(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG20716/2021  844385,536  05.06.2022 09:03:37  688.386  9(47)  48,128(34,533)  14(76)  187(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  RO205704/2020  844385,536  05.06.2022 09:38:54  669.138  15(64)  80,214(47,024)  14(76)  187(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG005512/2021  844385,536  05.06.2022 10:00:23  657.937  19(78)  101,604(57,311)  14(76)  187(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  RO205702/2020  844385,536  05.06.2022 10:36:35  639.888  24(100)  128,342(73,475)  14(76)  187(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  RO205657/2020  844385,536  05.06.2022 11:00:13  628.629  29(114)  155,08(83,762)  14(76)  187(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG005556/2021  844385,536  05.06.2022 11:58:30  602.487  39(142)  208,556(104,335)  14(76)  187(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG20971/2020  844385,536  05.06.2022 12:56:21  578.604  46(166)  245,989(121,969)  14(76)  187(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  RO300556/2019  844385,536  05.06.2022 14:19:38  547.366  54(204)  288,77(149,89)  14(76)  187(1361)  Клубно(Национално) 
Щефанещи (05.06.2022)  BG005571/2021  422479,229  05.06.2022 11:57:36  1049.377  7(7)  25,455(25,455)  10(10)  275(275)  Клубно(В група) 
Щефанещи (05.06.2022)  BG23430/2020  422479,229  05.06.2022 12:04:34  1031.527  15(15)  54,545(54,545)  10(10)  275(275)  Клубно(В група) 
Щефанещи (05.06.2022)  BG005553/2021  422479,229  05.06.2022 12:09:18  1019.742  17(17)  61,818(61,818)  10(10)  275(275)  Клубно(В група) 
Щефанещи (05.06.2022)  BG005543/2021  422479,229  05.06.2022 12:09:21  1019.619  18(18)  65,455(65,455)  10(10)  275(275)  Клубно(В група) 
Щефанещи (05.06.2022)  RO664499/2021  422479,229  05.06.2022 12:12:14  1012.574  20(20)  72,727(72,727)  10(10)  275(275)  Клубно(В група) 
Щефанещи (05.06.2022)  BG005522/2021  422479,229  05.06.2022 12:16:55  1001.333  29(29)  105,455(105,455)  10(10)  275(275)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005571/2021  310087,941  13.06.2022 09:21:40  1894.627  16(16)  72,727(72,727)  8(8)  220(220)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  RO664505/2021  310087,941  13.06.2022 09:21:48  1893.089  21(21)  95,455(95,455)  8(8)  220(220)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  RO664529/2021  310087,941  13.06.2022 09:22:14  1888.098  23(23)  104,545(104,545)  8(8)  220(220)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005553/2021  310087,941  13.06.2022 09:22:15  1887.902  24(24)  109,091(109,091)  8(8)  220(220)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005521/2021  310087,941  13.06.2022 09:22:31  1884.838  29(29)  131,818(131,818)  8(8)  220(220)  Клубно(В група) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  RO205705/2020  1053139,373  26.06.2022 08:50:33  887.564  7(19)  66,038(23,602)  9(63)  106(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  RO664484/2021  1053139,373  26.06.2022 09:24:26  862.923  12(28)  113,208(34,783)  9(63)  106(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BG005556/2021  1053139,373  26.06.2022 09:33:45  856.385  14(32)  132,075(39,752)  9(63)  106(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  RO205690/2020  1053139,373  26.06.2022 11:02:50  798.539  21(45)  198,113(55,901)  9(63)  106(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  RO205704/2020  1053139,373  26.06.2022 12:02:24  764.030  28(63)  264,151(78,261)  9(63)  106(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  RO205657/2020  1053139,373  26.06.2022 12:06:35  761.719  29(65)  273,585(80,745)  9(63)  106(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BG20716/2021  1053139,373  26.06.2022 13:38:24  714.283  37(88)  349,057(109,317)  9(63)  106(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BG46514/2018  1053139,373  26.06.2022 15:14:20  670.647  41(104)  386,792(129,193)  9(63)  106(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  RO300556/2019  1053139,373  26.06.2022 15:46:32  657.172  44(111)  415,094(137,888)  9(63)  106(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BG005533/2021  1053139,373  26.06.2022 19:27:42  577.474  49(137)  462,264(170,186)  9(63)  106(805)  Клубно(Национално) 
Замоск-Полша (16.07.2022)  RO205657/2020  788917,221  16.07.2022 19:14:29  972.192  2(6)  41,667(18,405)  5(33)  48(326)  Клубно(Национално) 
Замоск-Полша (16.07.2022)  BG20716/2021  788917,221  17.07.2022 07:07:26  762.657  10(51)  208,333(156,442)  5(33)  48(326)  Клубно(Национално) 
Замоск-Полша (16.07.2022)  RO664464/2021  788917,221  17.07.2022 07:09:49  760.903  11(53)  229,167(162,577)  5(33)  48(326)  Клубно(Национално) 
Тарту-Естония 2022 (03.08.2022)  RO205442/2020  1579809,647  06.08.2022 07:04:11  542.483  4(7)  105,263(42,945)  5(43)  38(163)  Клубно(Национално) 
Тарту-Естония 2022 (03.08.2022)  BG20971/2020  1579809,647  06.08.2022 19:54:02  429.059  6(12)  157,895(73,62)  5(43)  38(163)  Клубно(Национално) 
Тарту-Естония 2022 (03.08.2022)  RO205699/2020  1579809,647  09.08.2022 06:45:52  276.632  10(26)  263,158(159,509)  5(43)  38(163)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG005543/2021  Женски  282,39  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG005543/2021  Женски  36  282,39  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  RO205705/2020  Мъжки  49,318  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  RO205657/2020  Женски  99,15  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  RO205704/2020  Мъжки  14  125,285  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG20716/2021  Женски  143,85  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG005556/2021  Мъжки  144,087  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG20971/2020  Женски  195,589  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  RO300556/2019  Женски  15  287,778  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  RO205705/2020  Мъжки  49,318  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  RO205657/2020  Женски  17  99,15  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  RO205704/2020  Мъжки  24  125,285  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG20716/2021  Женски  143,85  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG005556/2021  Мъжки  144,087  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG20971/2020  Женски  30  195,589  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  RO300556/2019  Женски  48  287,778  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  RO205705/2020  Мъжки  49,318  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  RO205657/2020  Женски  17  99,15  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  RO205704/2020  Мъжки  26  125,285  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG20716/2021  Женски  143,85  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG005556/2021  Мъжки  144,087  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG20971/2020  Женски  31  195,589  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  RO300556/2019  Женски  52  287,778  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG005543/2021  Женски  308,706  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  RO664499/2021  Мъжки  331,092  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG005571/2021  Мъжки  440,499  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG005543/2021  Женски  33  308,706  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  RO664499/2021  Мъжки  52  331,092  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG005571/2021  Мъжки  69  440,499  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      401,051  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      16  401,051  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 700km - маратон      318,622  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 700km - маратон      318,622  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      626,431  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      10  626,431  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      555,55  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      22  555,55  2022  Многогодишни  Една година  Национално