БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Пощенец 2000 - Силистра

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Братя Янсен
Гълъбовъди Дани & Син
Ширина/Дължина 42:36:14.41/22:56:08.23

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG20060/2016  Женски  71,024  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71918/2018  Мъжки  71,137  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48827/2017  Женски  92,746  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71917/2018  Женски  104,712  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48880/2017  Мъжки  105,907  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53020/2015  Женски  197,342  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48860/2017  Мъжки  215,313  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48809/2017  Женски  222,256  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71907/2018  Мъжки  231,504  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71940/2018  Женски  244,697  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG20060/2016  Женски  256,365  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48880/2017  Мъжки  266,876  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71925/2018  Мъжки  268,911  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO457676/2018  Мъжки  10  304,571  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO457680/2018  Мъжки  13  312,892  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71929/2018  Женски  10  326,692  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48827/2017  Женски  327,099  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48850/2017  Мъжки  373,196  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71936/2018  Мъжки  14  408,165  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48860/2017  Мъжки  415,122  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71920/2018  Женски  16  427,284  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO457677/2018  Мъжки  17  431,497  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71930/2018  Мъжки  18  471,957  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48870/2017  Мъжки  11  493,577  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71919/2018  Женски  21  497,509  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48809/2017  Женски  508,329  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71910/2018  Женски  22  525,746  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48893/2017  Женски  17  595,021  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48822/2017  Женски  18  655,602  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48850/2017  Мъжки  734,957  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48822/2017  Женски  822,858  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG20060/2016  Женски  71,024  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71918/2018  Мъжки  71,137  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48827/2017  Женски  92,746  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71917/2018  Женски  104,712  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48880/2017  Мъжки  105,907  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53020/2015  Женски  13  197,342  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48860/2017  Мъжки  14  215,313  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48809/2017  Женски  16  222,256  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71907/2018  Мъжки  12  231,504  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71940/2018  Женски  15  244,697  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG20060/2016  Женски  256,365  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48880/2017  Мъжки  266,876  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71925/2018  Мъжки  17  268,911  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO457676/2018  Мъжки  20  304,571  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO457680/2018  Мъжки  25  312,892  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71929/2018  Женски  25  326,692  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48827/2017  Женски  327,099  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48850/2017  Мъжки  34  373,196  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71936/2018  Мъжки  33  408,165  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48860/2017  Мъжки  415,122  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71920/2018  Женски  39  427,284  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO457677/2018  Мъжки  36  431,497  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71930/2018  Мъжки  42  471,957  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48870/2017  Мъжки  51  493,577  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71919/2018  Женски  51  497,509  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48809/2017  Женски  508,329  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71910/2018  Женски  55  525,746  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48893/2017  Женски  84  595,021  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48822/2017  Женски  87  655,602  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48850/2017  Мъжки  17  734,957  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48822/2017  Женски  22  822,858  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG71918/2018  Мъжки  42,241  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48827/2017  Женски  81,647  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53020/2015  Женски  84,521  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG71917/2018  Женски  86,567  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48880/2017  Мъжки  88,363  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO457680/2018  Мъжки  178,081  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53020/2015  Женски  192,638  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG71907/2018  Мъжки  206,553  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48860/2017  Мъжки  212,886  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48809/2017  Женски  216,779  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG71920/2018  Женски  240,873  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG20060/2016  Женски  242,331  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG71936/2018  Мъжки  306,526  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48880/2017  Мъжки  318,658  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48870/2017  Мъжки  340,742  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG20040/2016  Женски  349,893  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48827/2017  Женски  352,724  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG71929/2018  Женски  16  365,195  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG20060/2016  Женски  425,401  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48860/2017  Мъжки  428,682  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48893/2017  Женски  11  454,451  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG71930/2018  Мъжки  13  461,217  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG71919/2018  Женски  19  478,933  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48850/2017  Мъжки  10  512,949  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48822/2017  Женски  14  592,214  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG20040/2016  Женски  639,121  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48893/2017  Женски  749,408  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG71918/2018  Мъжки  42,241  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48827/2017  Женски  81,647  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53020/2015  Женски  84,521  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG71917/2018  Женски  86,567  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48880/2017  Мъжки  88,363  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO457680/2018  Мъжки  178,081  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53020/2015  Женски  192,638  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG71907/2018  Мъжки  206,553  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48860/2017  Мъжки  16  212,886  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48809/2017  Женски  20  216,779  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG71920/2018  Женски  13  240,873  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG20060/2016  Женски  22  242,331  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG71936/2018  Мъжки  19  306,526  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48880/2017  Мъжки  318,658  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48870/2017  Мъжки  32  340,742  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG20040/2016  Женски  40  349,893  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48827/2017  Женски  352,724  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG71929/2018  Женски  34  365,195  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG20060/2016  Женски  15  425,401  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48860/2017  Мъжки  428,682  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48893/2017  Женски  53  454,451  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG71930/2018  Мъжки  33  461,217  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG71919/2018  Женски  47  478,933  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48850/2017  Мъжки  54  512,949  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48822/2017  Женски  66  592,214  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG20040/2016  Женски  26  639,121  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG48893/2017  Женски  29  749,408  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG20040/2016  Женски  537,933  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG48893/2017  Женски  544,812  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG48870/2017  Мъжки  572,524  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG48850/2017  Мъжки  597,218  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG48893/2017  Женски  860,177  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG20040/2016  Женски  881,716  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG48850/2017  Мъжки  980,872  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG20040/2016  Женски  36  537,933  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG48893/2017  Женски  37  544,812  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG48870/2017  Мъжки  31  572,524  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG48850/2017  Мъжки  34  597,218  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG48893/2017  Женски  24  860,177  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG20040/2016  Женски  25  881,716  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG48850/2017  Мъжки  22  980,872  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71918/2018  Мъжки  71,137  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71917/2018  Женски  104,712  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71907/2018  Мъжки  231,504  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71940/2018  Женски  244,697  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71925/2018  Мъжки  268,911  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  RO457676/2018  Мъжки  10  304,571  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  RO457680/2018  Мъжки  13  312,892  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71929/2018  Женски  10  326,692  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71936/2018  Мъжки  14  408,165  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71920/2018  Женски  17  427,284  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  RO457677/2018  Мъжки  17  431,497  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71930/2018  Мъжки  18  471,957  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71919/2018  Женски  22  497,509  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71910/2018  Женски  23  525,746  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71918/2018  Мъжки  71,137  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71917/2018  Женски  104,712  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71907/2018  Мъжки  18  231,504  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71940/2018  Женски  23  244,697  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71925/2018  Мъжки  27  268,911  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  RO457676/2018  Мъжки  35  304,571  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  RO457680/2018  Мъжки  41  312,892  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71929/2018  Женски  36  326,692  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71936/2018  Мъжки  53  408,165  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71920/2018  Женски  57  427,284  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  RO457677/2018  Мъжки  57  431,497  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71930/2018  Мъжки  63  471,957  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71919/2018  Женски  76  497,509  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71910/2018  Женски  80  525,746  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG48880/2017  Мъжки  237,919  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG48880/2017  Мъжки  237,919  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      175,901  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      175,901  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      160,036  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      160,036  2019  Многогодишни  Една година  Национално