БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Пощенец 2000 - Силистра

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Лазар К. Йосифов

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17898  Мъжки  10  348,498  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG24704  Женски  413,902  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17898  Мъжки  29  348,498  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG24704  Женски  52  413,902  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG24704  Женски  84,09  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG24701  Женски  134,934  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69484  Женски  166,464  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17884  Мъжки  232,005  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17898  Мъжки  238,407  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG24701  Женски  361,83  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17878  Мъжки  485,616  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG24704  Женски  84,09  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG24701  Женски  11  134,934  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69484  Женски  166,464  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17884  Мъжки  232,005  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17898  Мъжки  11  238,407  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG24701  Женски  10  361,83  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17878  Мъжки  36  485,616  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG24701  Женски  432,216  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG24701  Женски  432,216  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG24704  Женски  258,093  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG24701  Женски  302,261  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG17898  Мъжки  402,611  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG69484  Женски  440,462  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG24701  Женски  542,039  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG24722  Женски  757,853  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG17878  Мъжки  10  763,869  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG24704  Женски  258,093  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG24701  Женски  13  302,261  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG17898  Мъжки  10  402,611  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG69484  Женски  12  440,462  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG24701  Женски  542,039  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG24722  Женски  20  757,853  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG17878  Мъжки  20  763,869  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69484  Женски  10  294,922  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17898  Мъжки  15  301,229  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17896  Женски  11  347,331  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69485  Женски  12  353,477  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  RO459487  Женски  15  444,539  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17878  Мъжки  27  600,478  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69484  Женски  30  294,922  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17898  Мъжки  34  301,229  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17896  Женски  41  347,331  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69485  Женски  43  353,477  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  RO459487  Женски  63  444,539  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17878  Мъжки  81  600,478  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG24701  Женски  359,646  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG24701  Женски  359,646  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      332,274  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      10  332,274  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      321,257  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      321,257  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      589,077  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      23  589,077  2019  Многогодишни  Една година  Национално